All posts by Jakub Saroun

Public lecture NATO in the Post-sovereign Globalized World, December 4, 2019 from 16:00 – time changed!!!

NATO in the Post-sovereign Globalized World

Guests: general Petr Pavel, former ambassador Petr Kolář

WHEN: December 4, 2019 from 16:00 – time changed!!!

WHERE: Room no. 307, MUP Strašnice building, Dubečská 900/10, Prague 10

Free entry, no registration required.

The former chief of the NATO Military Committee gen. Petr Pavel and the former Ambassador of the Czech Republic in Sweden, Ireland, the USA and Russia Petr Kolář are going to discuss the role of NATO in post-westphalian world system and how it is affected by threats from the East and from the South.

Public lecture NATO in the Post-sovereign Globalized World, December 4, 2019 from 16:00 – time changed!!!

NATO in the Post-sovereign Globalized World

Guests: general Petr Pavel, former ambassador Petr Kolář

WHEN: December 4, 2019 from 16:00 – time changed!!!

WHERE: Room no. 307, MUP Strašnice building, Dubečská 900/10, Prague 10

Free entry, no registration required.

The former chief of the NATO Military Committee gen. Petr Pavel and the former Ambassador of the Czech Republic in Sweden, Ireland, the USA and Russia Petr Kolář are going to discuss the role of NATO in post-westphalian world system and how it is affected by threats from the East and from the South.

Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, 20.11.2019 od 15:00

Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci: Příběhy, výzvy, souvislosti

Host: PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA, vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR

Kdy: 20. listopadu 2019 od 15:00
Kde: Učebna č. 117, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10

Prosíme o registraci účasti na registrace.mup.cz.

Abstrakt:
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc procházejí velkými změnami. Hledají se neotřelá, inovativní řešení, vše se spojuje do velkých, komplexních celků, základem je funkční spolupráce napříč zeměmi, sektory, aktéry. Jakou roli v tom můžeme nyní i do budoucna hrát my občané, naše organizace, stát?

Ozbrojené konflikty v Myanmaru, 17.5.2019 od 10:30

Ozbrojené konflikty v Myanmaru

Host: Mgr. Michal Kouřil

Kdy: 17. května 2019 od 10:30

Kde: Učebna č. 205, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10

Vstup je volný, registrace není nutná.

Abstrakt:
Prezentace představí vývoj ozbrojených konfliktů od jejich počátků po konci 2. světové války až po současnost. Důraz bude kladen na motivace vybraných aktérů konfliktu, především z hlediska ilegálního obchodu s drogami. Cílem prezentace je posluchače seznámit jak s historickým vývojem, tak  i současnými konflikty, které z mediálního pohledu často stojí ve stínu uprchlické krize tzv. Rohingů, kteří uzurpují pozornost většiny sdělovacích prostředků.

Přednáška je jedním z výstupů projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha“, jež autor absolvoval jako hostující výzkumný pracovník na Thammasat University v Bangkoku.

Kulatý stůl na téma Kybernetická bezpečnost v ČR, 14.3.2019 od 15:00


Kybernetická bezpečnost v ČR

Hosté:
Viktor Paggio, (ředitel Odboru vzdělávání, výzkumu a projektů, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)
Tomáš Kolomazník (výkonný ředitel Centra pro bezpečnostní ananlýzy a prevenci)

Kdy: 14. března 2019 od 15:00

Kde: Učebna č. 003, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10

Prosíme o registraci účasti na registrace.mup.cz

Více informací na https://c4ss.cz/kulate-stoly/