menu_lide_0206
menu_lide_0206

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.

Email: oldrich.bures@mup.cz

Profesor Bureš je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a profesorem mezinárodních politických vztahů na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší také na Katedře bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2021 do roku 2026 působí jako hostující profesor na University of South Wales. V letech 2009 až 2018 byl vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Dříve působil na Univerzitě Palackého; byl stipendistou Fulbrightova programu na Joan. B. Kroc Institute, University of Notre Dame; externím výzkumným pracovníkem Centra pro evropskou bezpečnost, School of English, Sociology, Politics & Contemporary History, University of Salford; a vedoucím výzkumným pracovníkem Marie Curie COFUND v Institutu nebezpečí, rizik a odolnosti na Durhamské univerzitě. Jeho výzkum se zaměřuje na řešení konfliktů a mezinárodní bezpečnost se zvláštním důrazem na privatizaci bezpečnosti, (proti)terorismus a sekuritizaci migrace. Získal a podílel se na řešení několika externích výzkumných grantů, včetně grantů Evropské komise, Grantové agentury ČR a Technologické agentury České republiky. V současné době se podílí na činnosti sítě excelence Jean Monnet pro výzkum v oblasti boje proti terorismu v EU (EUCTER), na akci COST Action Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS) a je spoluzakladatelem sítě Private Security Network (PrivSecNet). Působí či působil jako hodnotitel Evropské výzkumné agentury, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Národního akreditačního úřadu ČR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Výsledky jeho výzkumu byly publikovány mimo jiné v časopisech Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security, European Security, Global Governance, Problems of Post-Communism, Population, Space and Place, Population and Development Review a Journal of Business Ethics. Je autorem několika monografií, včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?  (Ashgate, 2011, Routledge 2013 a 2015) a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic. Palgrave Macmillan, 2015) a (spolu)editorem několika editovaných knih, včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment (Routledge 2017) a Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance (Springer 2018). Má také rozsáhlou historii vystoupení v médiích. Má velké zkušenosti s pořádáním výzkumných i vědecko-popularizačních akcí, o čemž svědčí řada jím (spolu)organizovaných cyklů seminářů, workshopů a mezinárodních konferencí.

Mimo akademickou půdu využívá své odborné znalosti v rámci spolupráce, poradenství a konzultací s českými bezpečnostními složkami a několika ministerstvy, zejména vnitra, obrany, zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, a práce a sociálních věcí. Pracoval také jako externí školitel a konzultant pro řešení konfliktů pro největší českou humanitární nevládní organizaci Člověk v tísni.