menu_lide_0206
menu_lide_0206

Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Email: zbynek.raida@mup.cz

Zbyněk Raida působí na ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně a katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. V letech 1996 až 1997 pracoval v Laboratoire de Hyperfrequences, Universite Catholique de Louvain v Belgii na variačních metodách analýzy elektromagnetických struktur. V současnosti se ve své odborné a pedagogické práci se zaměřuje na problematiku elektromagnetických polí a jejich využití k bezdrátovému přenosu informace. V souvislosti se svým zapojením do aktivit C4SS zaměřuje svůj současný výzkum na oblast zabezpečení bezdrátové komunikace ve fyzické vrstvě komunikačního systému.