Fotka hlavni stranka a stranka o C4SS
Fotka hlavni stranka a stranka o C4SS

Centrum bezpečnostních studií

Centrum bezpečnostních studií (C4SS) má od svého založení v roce 2009 dva hlavní pilíře činnosti. Prvním jsou aktivity orientované na studenty a absolventy Metropolitní univerzity Praha (MUP), jejichž cílem je:

  1. Propojit často izolované světy akademie a „reálného světa“, zejména skrze přednášky a debaty s bezpečnostními experty z praxe;
  2. Přispět k větší a hlubší integrací studentů, včetně zahraničních a výměnných studentů programu Erasmus, studujících na MUP studujících různé studijní programy v anglickém i českém jazyce;
  3. Umožnit studentům i absolventům MUP zapojit se do výzkumných projektů realizovaných výzkumnými pracovníky C4SS. Jestliže jste studentem či absolventem MUP a rád by jste se stal/a členem C4SS týmu, kontaktujte nás na info@c4ss.cz!

Druhou klíčovou oblastí C4SS je vědecko-výzkumná činnost.  Hlavními cíli C4SS v této oblasti je propojení mezinárodně uznávaného výzkumu globální, regionální a lokální bezpečnosti s vytvořením intelektuálních podmínek pro výchovu budoucí generace odborníků z ČR i zahraničí.

Ambice C4SS je stát se vzorovým interdisciplinárním výzkumným pracovištěm sdružujícím výzkumné pracovníky z různých kateder v rámci MUP. Vedle posílení výzkumné identity a prestiže MUP je zásadní ambicí C4SS významnou měrou přispět k etablování trvalejší výzkumné spolupráce meziinstitucionálního charakteru v českém i mezinárodním kontextu. Důležitou ambicí C4SS je proto i pravidelný příliv mozků ze zahraničí na pozici PostDoc, skrze kterou chceme každoročně získat kvalitní čerstvé absolventy doktorského studia ze zahraničí. Více informací o naší aktuální výzkumné činnosti naleznete v sekci Výzkum.

C4SS se rovněž podílí na vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), který se věnuje mezinárodním vztahům a bezpečnosti.