O C4SS

Centrum bezpečnostních studií (C4SS) zahájilo činnost 1. ledna 2009. Od počátku se C4SS orientuje na studenty a absolventy MUP ve své organizaci i aktivitách. Konkrétně se proto snažíme:

  1. Dát maximální prostor studentským aktivitám a iniciativám
  2. Propojit dosud izolované světy akademie a „reálného světa“, zejména skrze přednášky a debaty s bezpečnostními experty z praxe
  3. Přispět k větší a hlubší integrací studentů Metropolitní univerzity Praha studujících v anglickém programu International Relations and European Studies a studentů z dalších česky vyučovaných oborů, plus výměnných studentů programu Erasmus

Jestliže jste studentem či absolventem MUP a rád by jste se stal/a členem C4SS týmu, kontaktujte nás zde!

Od roku 2014 je druhou klíčovou oblastí činnosti C4SS vědecko-výzkumná činnost.  Hlavními cíli C4SS v této oblasti je propojení mezinárodně uznávaného výzkumu globální, regionální a lokální bezpečnosti s vytvořením intelektuálních podmínek pro výchovu budoucí generace odborníků z ČR i zahraničí. Ambice C4SS je stát se vzorovým výzkumným pracovištěm v rámci MUP a dále posílit výzkumnou identitu univerzity, zejména v mezinárodním prostředí.

Vedle posílení výzkumné pozice a prestiže MUP bude zásadní ambicí C4SS významnou měrou přispět k etablování trvalejší výzkumné spolupráce meziinstitucionálního charakteru, a to jak v domácím, tak i stále důležitějším mezinárodním kontextu. Novou důležitou ambicí C4SS je proto i pravidelný příliv mozků ze zahraničí skrze vytvoření nové pozice PostDoku, skrze kterou chceme každoročně získat kvalitní čerstvé absolventy doktorského studia ze zahraničí.

Základní čtyři póly výzkumné koncepce C4SS jsou založeny na výzkumu bezpečnostních fenoménů v těchto oblastech: 1. řešení a transformace konfliktů; 2. privatizace bezpečnosti a terorismu; 3. nové bezpečnostní hrozby; 4. bezpečnost malého státu.