2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Kulaté stoly

Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci: Příběhy, výzvy, souvislosti

Host: PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA, vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR

Kdy: 20. listopadu 2019 od 15:00
Kde: Učebna č. 117, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10

Prosíme o registraci účasti na registrace.mup.cz.

Abstrakt:
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc procházejí velkými změnami. Hledají se neotřelá, inovativní řešení, vše se spojuje do velkých, komplexních celků, základem je funkční spolupráce napříč zeměmi, sektory, aktéry. Jakou roli v tom můžeme nyní i do budoucna hrát my občané, naše organizace, stát?

Více informací o již proběhlých diskuzích naleznete zde

Informace o diskuzích v anglickém jazyce naleznete zde