Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Krize a emoce změny klimatu

Výzkumníci Centra bezpečnostních studií se účastní grantu s názvem Under Pressure: Krize, Emoce a Politické Transformace Okolo Změny Klimatu, uděleným Grantovou Agenturou ČR pro roky 2022-2024 (22-00800S). Grant zaštiťuje prof. Ondřej Císař z FSV UK, Metropolitní univerzita je vedena jako spoluřešitel pod vedením týmu doc. Michala Kolmaše.

Projekt si dává za cíl zjistit jak změna klimatu působí na společenské normy a politiky na různých úrovních: na úrovni mezinárodních vztahů, státních politiky, komunálních politik a občanské společnosti.