Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Dvacet pět let protiteroristické politiky EU

Po teroristických útocích z 11. září 2001 se EU pomocí souboru programů, strategických dokumentů a seznamu priorit zaměřila na koordinaci politik svých členských států, harmonizaci vnitrostátních právních předpisů a dokonce i na podporu některých operativních činností národních bezpečnostních složek.

O téměř 25 let později jsou nicméně vynucovací kapacity EU nadále poměrně slabé a mezi institucemi/agenturami EU a členskými státy EU v řadě důležitých oblastí (např. prevence) chybí účinná koordinace.

Primárním cílem navrhovaného projektu je proto poskytnout komplexní teoreticky podloženou analýzu dosavadního vývoje protiteroristické politiky EU s důrazem na nedávné události (např. Brexit), která identifikuje a vysvětluje současné nedostatky i skutečnou „přidanou hodnotu,“ kterou EU poskytuje národním protiteroristickým politikám svých členských států.