Výzkum

Čtvercová struktura výzkumné koncepce C4SS

Struktura koncepce výzkumu C4SS rozpracovává základní čtyři póly čtvercové výzkumné koncepce (viz. vizualizace níže). Za základní referenční jednotku byl stanoven výzkumný program. Konkrétně byly navrženy čtyři výzkumné programy: 1. řešení a transformace konfliktů; 2. privatizace bezpečnosti a terorismus; 3. nové bezpečnostní hrozby; 4. bezpečnost malého státu. Každý z těchto výzkumných programů je posléze rozdělen do několika konkrétních výzkumných aktivit, do jejichž řešení jsou aktivně zapojeni všichni členové C4SS.

Výzkumný program Řešení konfliktů a transformace

·        Výzkumná aktivita Odpovědnost za ochranu (R2P)  (Šárka Moravcová + Nik Hynek)

·        Výzkumná aktivita Cyber warfare (Nikola Schmidt)

Výzkumný program Privatizace bezpečnosti

·        Výzkumná aktivita Privatizace bezpečnosti (Oldřich Bureš)

·        Výzkumná aktivita Liberalizace obranného průmyslu (Vít Střítecký)

Výzkumný program Nové bezpečností hrozby 

·        Výzkumná aktivita Nové bezpečností hrozby EU (Mats Braun + Vít Střítecký)

·        Výzkumná aktivita Jaderné bezpečnost v 21. století (Nik Hynek)

·        Výzkumná aktivita Terorismus a boj s ním (Oldřich Bureš)

Výzkumný program Bezpečnost malých států 

·        Výzkumná aktivita Variabilní geometrie (Mats Braun)

·        Výzkumná aktivita  Malé státy (Mitchell Belfer)

·        Výzkumná aktivita Security Followership (Nik Hynek)