Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Výzkum

Výzkumná koncepce C4SS je zaměřena na výzkum (sub-)regionálních bezpečnostních hrozeb ve čtyřech klíčových regionech: 1) Evropa, 2) Asie, 3) Afrika a 4) Amerika. Náš tým odborných výzkumníků zkoumá změny v bezpečnostním prostředí a institucích v těchto regionech s akcentem na každodenní bezpečnostní praktiky a dopady nových technologií.

Vědecké projekty C4SS odpovídají zaměření na bezpečnostní manifestace v různých regionálních kontextech. Členové C4SS řeší vědecké projekty financované z domácích (GAČR, TAČR) i zahraničních zdrojů (Horizon Europe), a působí v mezinárodních výzkumných sítích (Jean Monnet Networks, COST Actions).