2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Bezpečnostní dialog 20/10

Seznam přednášek z úspěšného cyklu veřejných přednášek Bezpečnostního dialogu 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky, který probíhal v letech 2009-2013. Jeho cílem bylo zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění, naleznete niže i PowerPoint slidy z jednotlivých přednášek.

Datum:
Středa 12.6.2013, 18:00-20:00
Název přednášky:
Česko(slovenská) obec sokolská
Přednášející:
Diskutující:
plk. Mgr. Michal Burian, PhD. (ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu)
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Úterý 12.3.2013, 17:00-19:00
Název přednášky:
Střet zájmů při zadávání armádních zakázek: Specifické rysy a možnosti prevence
Přednášející:
Diskutující:
Milan Kryštof Čech (Odbor pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády České republiky)
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Úterý 23.10.2012, 17:00-19:00
Název přednášky:
Psychologické aspekty zahraničních misí
Přednášející:
Diskutující:
psycholožka Vojenské policie npor. Lenka Šedivá a rtn. Jan Smetana, člen týmu C4SS.
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Úterý 6.9.2012, 17:00-20:00
Název přednášky:
Nová obranná strategie ČR 2012-2020
Přednášející:
Diskutující: 
Pavel Štalmach (bývalý první náměstek ministra obrany ČR), Luboš Dobrovský (bývalý federální ministr národní obrany) a Jiří Šedivý (bývalý náčelník Generálního štábu AČR)
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Středa 7.3.2012, 18:00-20:00
Název přednášky:
Výchova vojáků slovem, písmem, obrazem: Historie a film
Přednášející:
Diskutující:
plk. Mgr. A. KNÍŽEK (ředitel Vojenského historického ústavu)
pplk. Ing. B. PERNICA, Ph.D. (CESES)
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Středa 15.2.2012, 18:00-20:00
Název přednášky:
Výchova vojáků v době extremismu
Přednášející:
doc. JUDr. PhDr. M. MAREŠ, Ph.D. (FSS, Masarykova univerzita)
Poster: Poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Středa 4.1..2012
Název přednášky:
Nové hodnostní sbory, aneb nepochopení zákonitostí trhu práce
Přednášející: pplk. Ing. B. PERNICA, Ph.D, nprap. Bc. Petr SEIFERT (vrchní praporčík Armády České republiky)
Ke stažení: poster, report, prezentace, fotogalerie

 

Datum:
Středa 7.12..2011
Název přednášky:
Nové hodnostní sbory, aneb porodní bolesti vystřídané dětskými nemocemi
Přednášející: pplk. Ing. B. PERNICA, Ph.D, šprap. L. KOLESA
Ke stažení: poster, report, presentace, fotogalerie

 

Datum:
Středa 12.10.2011
Název přednášky:
Aktivní zálohy AČR: Kdo vlasně jsou? Churchillovské „dvakrát občanem“ na český způsob
Přednášející: por. Jaroslav HÁJEČEK, arm. gen. v zál. Jiří ŠEDIVÝ
Ke stažení: poster, report, fotogalerie

 

Datum:
Středa 20.4.2011
Název přednášky:
Zkušenosti AČR z operací v Afghánistánu
Přednášející: brig. gen. ing. Aleš OPATA
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa 23.3.2011
Název přednášky:
Kam dojela čtyři kola armádního vozu aneb armáda v dobách hojnosti a úspornosti
Přednášející: Pavel ŠTALMACH, Bohuslav PERNICA
Ke stažení: poster, report, prezentace 1, prezentace 2

 

Datum:
Úterý 11.01.2011
Název přednášky:
Dilemata přípravy rozpočtu Ministerstva obrany ČR
Přednášející: Ing. Libor TEJNIL , ing. Bohuslav PERNICA
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa 24.11.2010,
Název přednášky:
Příprava Bíle knihy o obraně
Přednášející: František ŠULC, Luboš DOBROVSKÝ
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa, 13.10.2010
Název přednášky:
Záhada hodnostní pyramidy, aneb příliš mnoho důstojníků?
Přednášející: pplk. Ing. B. Pernica, Ph.D.
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa, 20.4.2010
Název přednášky:
Nová vojenská doktrína Ruské federace
Přednášející: Luboš Dobrovsky, Michael Romancov
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa, 17.3.2010
Název přednášky:
Counterinsurgency: Historie, principy a současné aplikace
Přednášející: František ŠULC, Ivo ZELINKA
Ke stažení: poster, prezentace 1, prezentace 2, report

 

Datum:
Středa, 24.2.2010
Název přednášky:
Expediční funkce AČR
Přednášející: doc. O. Bureš, plk. gst. J. Zůna
Ke stažení: poster, prezentace 1, prezentace 2, report

 

Datum:
Středa, 20.01.2010
Název přednášky:
Když v Česku skončila studená válka: militarizace a demilitarizace státu
Přednášející: pplk. Ing. B. Pernica, Ph.D., Ing. J. Fučík
Ke stažení: poster, report

 

Datum:
Středa, 4.11.2009
Název přednášky:
1. Konec ČS lidové armády, konec Československé armády
Přednášející:
genmjr. v zál. PhDr. A. RAŠEK, CSc., PhDr. L. DOBROVSKÝ
Ke stažení: poster, prezentace, report

 

Datum:
Středa, 2.12.2009
Název přednášky:
Od obranné k expediční armádě
Přednášející:
PhDr. I. Gabal, arm. gen. v zál. J. Šedivý
Ke stažení poster, prezentace, report