menu_lide_0206
menu_lide_0206

doc. Michal Kolmaš, Ph.D.

Email: michal.kolmas@mup.cz

Michal Kolmaš je docentem a vedoucím katedry asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha a šéfredaktorem vědeckého časopisu Czech Journal of International Relations (cjir.iir.cz). Vystudoval mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, doktorát získal na IPS FSV Univerzity Karlovy. Během studia strávil dva roky na japonských univerzitách a Japonsko i každoročně výzkumně navštěvuje. V roce 2017 působil jako visiting fellow na Ritsumeikan Asia-Pacific University v Beppu, v roce 2018 na Waseda University v Tokiu, Japonsku. Mezi lety 2021 a 2022 působil jako fellow na University of Massachusetts v Bostonu, USA. Specializuje se na změnu klimatu v mezinárodní politice, bezpečnost v Asii, japonskou domácí a zahraniční politiku a teorie/metody zkoumání MV. Publikoval v předních oborových časopisech včetně Global Environmental Politics, The Pacific Review, Cambridge Review of International Affairs, Japanese Journal of Political Science, Social Science Japan Journal, Australian Journal of International Affairs, International Relations of the Asia-Pacific a dalších. Jeho poslední autorská monografie vyšla v nakladatelství Routledge (2019), kde rovněz působí v editoriální radě pro knihy v oblasti Asia-Pacific Studies. Řešil granty GAUK, Japan Foundation a několik GAČRů,  v současné době je spoluřešitelem standardního projektu GAČR zkoumajícího emoce klimatické změny (2022-2024). V Grantové agentuře ČR rovněž v letech 2023-24 posuzuje projekty v politologickém panelu.