Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Anatomie revizionismu

Členové týmu Centra bezpečnostních studií se pod vedením doc. Bureše v letech 2016-2018 podílejí na řešení grantu GA16-02288S Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance uděleného Grantovou agenturou České republiky.

Tento projekt má ambici přispět k existující literatuře o revizionismu, regionalismu a aliancích. Cílem je pochopit a vysvětlit význam revizionismu při vzniku a vývoji regionálních a subregionálních bezpečnostních řádů v Evropě a Asii. Revizionismus, jakožto koncept a heuristický nástroj, je zde použit z toho důvodu, že reprezentuje klíčovou kategorii, skrze níž interagují mezinárodní aktéři s různorodými zájmy. Regionální a subregionální bezpečnostní řády propojují hegemony, regionální velmoci a malé státy v komplexních sítích přátelských a nepřátelských vztahů, které jsou velmi často spojeny s popíráním nebo využíváním fundamentálních (mezi-)národních hodnot. Výsledkem takovéhoto komplexu vztahů jsou regionální bezpečnostní řády, v nichž bezpečnostní institucionalizace proměňuje regionální vztahy přátelství a nepřátelství v mnohovrstevnatou strukturu, jejíž výslednou podobou mohou být jak systémy vojenských aliancí, tak i bezpečnostní komunity nebo dokonce ještě hlouběji integrované regionální organizace.

Klíčové výzkumné otázky: Jaký je dopad revizionismu 1) na vznik a vývoj regionálních bezpečnostních řádů a diverzitu jejich podob napříč regiony (kooperace nebo integrace; 2) na méně známé případy subregionálních bezpečnostních kooperacích a na potenciální případy bezpečnostních kooperací v Evropě a Asii?

Publikační výstupy z grantu budou průběžně k dispozici v sekci publikace našeho webu.