Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Revisionismus Šinzóa Abeho

Členové týmu Centra bezpečnostních studií se pod vedením dr. Kolmaše v letech 2018-2020 podíleli na řešení grantu GA18-05339S Japonská národní identita a revisionismus Šinzóa Abeho uděleného Grantovou agenturou České republiky.

Cílem projektu bylo interpretovat politickou změnu v Japonsku skrze prisma teorií národní identity. Projekt se ptal po tom, jakým způsobem Abeho vláda vytváří a vymezuje se vůči různým jinakostem (Other), a jak toto vymezování dopadá na mantinely, v kterých se pohybuje japonská zahraniční politika. Na základě kombinace konstruktivistických a post-strukturálních teorií projekt ukázal, že ač byl Abeho revisionismus široký a hluboký, určité společenské brzdy dané zakořeněností identity omezovaly a nadále omezují jeho vliv.