2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Bezpečnostní dialog

Bezpečnostní dialog 2.0:

Zahraniční mise ozbrojených sil České republiky očima jejich účastníků

Cyklus přednášek přímých účastníků zahraničních misí ozbrojených sil České republiky s následnou diskusí s publikem. Každá z přednášek trvá celkem 90-120 minut a skládá se z referátu účastníka diskutované zahraniční mise (30-60 min.) a následné otevřené diskuse (30-60 minut). Konkrétní témata a termíny konání přednášek budou včas upřesněny na tomto webu.

Tento bezpečnostní dialog je pokračováním úspěšného cyklu veřejných přednášek Bezpečnostního dialogu 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky, který probíhal v letech 2009-2013. Jeho cílem bylo zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Seznam přednášek z tohoto cyklu, včetně PowerPoint prezentací (pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění) naleznete zde.

Seznam již proběhlých přednášek ze stávajícího cyklu Bezpečnostního dialogu 2.0, včetně PowerPoint prezentací (pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění) naleznete zde.

Nejbližší přednáška ve spolupráci s Centrem pro studium Blízkého východu MUP:

Datum: 17.3.2015 od 17:00-19:00, učebna č. 205, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10, akce bude živě přenášena on-line na live.mup.cz
Název přednášky:

Obrana státu v nejisté době

Přednášející:

František Šulc (bezpečnostní expert, bývalý šéfporadce a ředitel Kabinetu Ministra obrany ČR)

Poster:
Ke stažení zde