menu_lide_0206
menu_lide_0206

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Email: nik.hynek@mup.cz

Nik Hynek studoval politické vědy a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, University of Plymouth a University of Bradford, kde také získal doktorát z bezpečnostních studií a mezinárodní politiky (2011). Habilitaci získal v oboru teorie politiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě (2013). Kromě Katedry mezinárodních vztahů FSV UK působí také na Metropolitní univerzitě Praha, v minulosti pracoval také v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jako hostující výzkumný pracovník pracoval také na Columbia University v New Yorku a London School of Economics and Political Science. Též zastával funkci zástupce šéfredaktora v Journal of International Relations and Development (Palgrave Macmillan).