menu_lide_0206
menu_lide_0206

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.

Email: sarka.kolmasova@mup.cz

Šárka Kolmašová je zástupkyní vedoucího katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, kde současně přednáší kurzy zaměřené na globální bezpečnost a mezinárodní ochranu lidských práv. Od roku 2014 je členkou Komise pro budování míru a poválečnou rekonstrukci Mezinárodní asociace pro výzkum míru (International Peace Research Association). V letech 2008-2012 působila jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Dále v minulosti přenášela jako externí vyučující na katedře Politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a také na katedře Politologie Univerzity Hradce Králové. V letech 2012-2015 byla řešitelkou postdoktorského projektu Grantové agentury ČR s názvem Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu: případ Libye a Sýrie. V minulosti se podílela na řešení řady dalších projektů včetně Sítě spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (RESAREAS) financované Evropským sociálním fondem v ČR. V rámci řešení projektu se krátkodobě účastnila výzkumu v Centru po podporu míru na Univerzitě Los Andes v Bogotě, Kolumbii. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou humanitárních intervencí a koncepcí Odpovědnosti za ochranu, dále řešením ozbrojených konfliktů a zvláště ochranou lidských práv v závažných vnitrostátních krizích. Okrajově se zabývá také českou zahraniční politikou a zvláště její multilaterální dimenzí. Je autorkou monografie Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (2016) a spoluautorkou monografie Česká republika v mezinárodních organizacích (2015). Společně s Petrem Drulákem editovala zahraniční publikaci Non-Western Reflection on Politics, kam současně přispěla samostatnou kapitolou o hnutí Zapatistů v Mexiku. Dále publikovala řadu odborných článků v recenzovaných časopisech včetně Inconsistencies between Libya and Syria? Pragmatic Revisionism and the Responsibility to Protect (v časopise Central European Journal of International and Security Studies, 2016). V současnosti pracuje společně s Kateřinou Krulišovou na odborné studii věnované legitimizačním strategiím prostřednictvím sexuálního násilí při uplatnění ozbrojených intervencí v Libyi a Mali.