Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Horizon Europe projekt CIDAPE

Výzkumníci z C4SS se účastní nového projektu v rámci programu Horizon Europe nazvaného CIDAPE – The force of political emotions (2024-2027). Pod vedením doc. Kolmaše tým dohlédne na realizaci jednoho z pracovních balíčků projektu.

Výzkumníci zapojení do nového projektu CIDAPE, který byl schválen v rámci programu Horizon Europe, zkoumají, jak emoce ovlivňují politická rozhodnutí. Jedenáct partnerů z devíti evropských zemí se podílí na tomto mezinárodním výzkumném projektu, který koordinuje Vídeňská univerzita.

Projekt CIDAPE – Klimatická nerovnost a demokratické akce: Síla politických emocí zkoumá tuto problematiku během čtyřletého období na základě politických dokumentů, příspěvků na sociálních médiích a sociálních hnutí. CIDAPE poskytuje zainteresovaným subjektům občanské společnosti komplexní pohled na otázky týkající se klimatu a nerovnosti a zve je k společnému vývoji nových forem zapojení, které kladou důraz na vzájemný respekt.

Tento projekt, schválený v rámci programu HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY, také pionýrsky pracuje na rozvoji metod pro efektivní sledování a využití emocí. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je posílit demokracii tím, že vezme v úvahu názory lidí na změnu klimatu a jak tyto názory ovlivňují jejich vnímání nerovnosti.