menu_lide_0206
menu_lide_0206

Mgr. Kateřina Krulišová Ph.D.

Email: katerina.krulisova@mup.cz

Kateřina Krulišová byla akademickou pracovnicí Katedry bezpečnostních studií na Metropolitní Univerzitě Praha a zároveň přednáší na katedrách International Relations and European Studies a Mezinárodní vztahy a evropská studia na téže univerzitě. Kateřina se primárně zabývá problematikou genderu v Kritických bezpečnostních studiích, a také studuje R2P (Odpovědnost za ochranu) v souvislosti se sexuálním násilím v mezinárodních a lokálních konfliktech. V současné době kompletuje svůj doktorát na Nottingham Trent University ve Velké Británii, kde se zabývá problematikou reprezentace žen jako válečných zločinců ve Rwandě a bývalé Jugoslávii z hlediska post-strukturalismu. Kateřina se v minulosti zúčastnila výzkumného pobytu na Brown University ve Spojených Státech, financovaného z programu Santander Universities, kde studovala problematiku etnicity, identit ve vztahu ke globálním konfliktům. V poslední době publikovala na téma sebevražedných atentátnic v Čečensku The “Black Widow” Media Discourse: “Desperation, Irrationality and Vendetta” in Dagestan (CEJISS), nebo na téma sexuálního násilí ve válečných konfliktech Sexual Violence in Armed Conflict: A Weapon of War? (e-chapter, interdisciplinary.net). S kolegyní Šárkou Kolmašovou momentálně pracuje na článku studujícímu legitimizaci R2P v kontextu sexuálního násilí v globálních konfliktech. Dále finalizuje svou monografii zabývající se ženami jako protagonistkami politického násilí se sexuálním podtextem a jejich reprezentace.