Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Dynamika sociálních norem v mezinárodním řádu

Členové týmu Centra bezpečnostních studií se pod vedením dr. Šárky Kolmašové v letech 2020-2022 podílejí na řešení grantu GAČR GA20-07805S, který má za cíl analyzovat komplexní dynamiku sociálních norem v mezinárodním řádu, včetně jejich šíření, napadání a transformaci. Přes intenzivní debatu o procesech institucionalizace norem a postupném zakotvování norem v rámci mezinárdoního řádu, stále přetrvává významná mezera ve výzkumu napadání obsahu a aplikovatelnosti norem, a zvláště dopadu takových výzev na robustnost a stálost norem. Budeme analyzovat spory o konkrétních normách v oblasti bezpečenosti, humanitarianismu a zasahování, jelikož představují jedny z nejkontroverznějších oblastí mezinárodní politiky. Bereme v úvahu převažující dominanci západních diskurzů, proto budeme hodnotit širokou řadu plaforem, kde jsou normy diskutovány, včetně mezivládních organizací jako OSN, NATO, EU, ale i ASEAN, AU nebo CELAC, a dále různých nevládních organizací, sítí i soukromých společností. Výsledkem projektu bude hlubší porozumění komplexním procesům, jak se normy vyvíjí a mění v čase.