menu_lide_0206
menu_lide_0206

Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.(Econ.)

Email: ales.karmazin@mup.cz

Aleš Karmazin absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské politiky (MSc) na London School of Economics. Odborně se zaměřuje na otázky spjaté s kompozicí mezinárodního řádu, koncept státu a jeho postavení v MV, sociologizující přístupy v MV, čínskou a indickou domácí a zahraniční politiku a v menší míře na celý region východní Asie. Jeho doktorský projekt se věnuje konstrukci suverenity v případě Číny a Indie. Jako hostující výzkumník působil na Pekingské univerzitě.