Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant GAČR Privatizace bezpečnosti

Členové týmu Centra bezpečnostních studií se pod vedením doc. Bureše v letech 2011-2015 podíleli na řešení grantu P408-11-0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby uděleného Grantovou agenturou České republiky.

Hlavním cílem výzkumného projektu byla analýza fenoménu privatizace bezpečnosti. Kromě zaměření na dosud méně probádané aspekty využití stovek soukromých bezpečnostních a vojenských společností se projekt zabýval i dalšími oblastmi, ve kterých jsou privátní aktéři stále viditelnější a aktivnější, včetně boje proti financování terorismu, ochrany kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti atd. Analyzovány byly i stinné stránky privatizace bezpečnosti, které zahrnují zapojení různých producentů, prostředníků a přepravců do ilegálního obchodu se zbraněmi, diamanty a dalšími přírodními zdroji, ale i obvinění z porušování lidských práv a dalších ustanovení mezinárodního práva různými privátními bezpečnostními aktéry. Důležitým cílem projektu je proto i analýza právních, ekonomických a politických kladů a záporů možných rámců pro regulaci činnosti soukromých bezpečnostních aktérů. V neposlední řadě se také projekt bude věnovat teoretickým implikacím privatizace bezpečnosti, neboť je stále patrnější, že státy již nejsou jedinými poskytovateli vnitřní i vnější bezpečnosti.

Detailní popis projektu je k dispozici v anglické verzi našeho webu.

Publikační výstupy z grantu jsou k dispozici v sekci publikace našeho webu.