6517_s_globusem4
6517_s_globusem4

Certifikát

Certifikát bezpečnostních studií

Základní informace: Certifikát bezpečnostních studií může získat student/ka magisterského stupně studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES) Metropolitní univerzity Praha (MUP), který/která splní všechny podmínky řádného studia nutné pro udělení akademického titulu Mgr. Navíc musí student/ka pro udělení certifikátu splnit níže uvedená kritéria. Zájemci o získání certifikátu se nemusí nikde registrovat, pouze během studia plní níže uvedená kritéria pro udělení certifikátu.

Žádost o udělení certifikátu: O udělení certifikátu student požádá vyplněním příslušného formuláře, který musí nejpozději do data konání státní závěrečné zkoušky předložit ke kontrole na studijním oddělení MUP. Formulář student odevzdává pouze po splnění všech níže uvedených podmínek pro udělení certifikátu. Posouzení úspěšného splnění podmínek pro udělení certifikátu je plně v kompetenci vedoucího Centra pro bezpečnostní studia (C4SS) MUP. Proti rozhodnutí vedoucího C4SS o udělení či neudělení certifikátu se lze písemně odvolat u prorektora pro studijní záležitosti MUP. Rozhodnutí prorektora MUP je konečné a není proti němu dalšího odvolání.

Kritéria pro získání Certifikátu bezpečnostních studií

Žádost o udělení certifikátu