2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Resilience: Intervědní perspektivy

C4SS si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou výroční expertní konferenci, která se bude konat v pátek 9. prosince v budově MUP na Žižkově v Prokopově ulici. Svým interdisciplinárním záběrem unikátní akce se letos zaměří na odolnost společnosti z pohledu různých vědeckých disciplín. Cílem příspěvků a společné diskuze mezi experty ze sociálněvědních, technických, přírodovědných či lékařských věd bude nalézat agendy a perspektivy umožňující výzkumnou spolupráci napříč obory a disciplínami, která představuje klíčovou výzvu současného teoretického i aplikovaného výzkumu v oblasti bezpečnostních studií.

Na konferenci kromě zástupců C4SS vystoupí experti z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Fakulty bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenské lékařské akademie UNOB a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové či Státního ústavu radiční ochrany. Poskytovatele a zprostředkovatele aplikovaného bezpečnostního výzkumu budou reprezentovat zástupci Odboru Bezpečnostního výzkumu MV a Technologického centra AV ČR.

Termín: 9.12.2016 10:00 (registrace od 9:30)
Místo: budova MUP Praha – Žižkov, Prokopova ulice

Registrujte se prosím zde: REGISTRACE