2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Studentské konference

  Výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu   

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity pořádalo pravidelné jarní studentské konference na bezpečnostní témata. V letech 2008 až 2019 proběhlo celkem jedenáct ročníků těchto konferencí, jejichž hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP, MU a dalších českých vysokých škol příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata.

Vzhledem k výraznému poklesu zájmu ze strany studentů o prezentaci na této konferenci jsme se rozhodli další ročníky nepořádat.  Ukončení pořádání konference však interpretujeme pozitivně – předchozích jedenáct ročníků naší konference již umožnilo studentům dostatečně se profilovat k prezentacím na etablovaných akademických konferencích v oboru a není proto třeba pořádat speciální výhradně studentskou konferenci.

Pro více informací o všech naších proběhlých studentských konferencích klikněte zde.