2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049
< Zobrazit všechny akce

Setkání s příslušníky Vojenského zpravodajství – 9.11.2022 od 16:00

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha si vás dovoluje pozvat na dvě setkání s příslušníky jediné zpravodajské služby České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost.

KDY:
2. listopadu 2022 od 16:00 hod.
9. listopadu 2022 od 16:00 hod.

KDE: 
budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10, učebna č. 205

Prosíme zájemce o registraci účasti:
registrace na 2. 11. 2022
registrace na 9. 11. 2022

Na setkání bude představeno vojenské zpravodajství

  • postavení v rámci bezpečnostního systému České republiky
  • rámcové vymezení jeho činností
  • první setkání je věnované primárně představení operativní činnosti 
  • druhé setkání je zaměřené na analytickou a zabezpečovací činnost
  • zájemcům doporučujeme účast na obou setkáních, ale lze se zúčastnit i pouze jednoho z nich

Zároveň budou nabídnuty možnosti uplatnění absolventů školy v rámci služby

  • podmínky, za jakých se lze ucházet o přijetí do služebního poměru
  • oblasti a činnosti, ve kterých služba nabízí volná místa
  • přijímací řízení, aneb co čeká každého uchazeče před přijetím

Setkání proběhnou formou krátké prezentace a dialogu, s dostatečným prostorem pro Vaše dotazy.

Před setkáními doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Vojenského zpravodajství www.vzcr.cz

Akce jsou určené pro studenty se státní příslušností České republiky.

Prosíme zájemce o registraci účasti na každé setkání zvlášť