2018-11-02-egic-c4ss-0049
2018-11-02-egic-c4ss-0049

Konference privatizace bezpečnosti

6. expertní konference Centra bezpečnostních studií

Privatization of Security: PMSCs and Beyond

Konference se uskuteční 28.11.2014 na Metropolitní univerzitě Praha. Jednacím jazykem konference je angličtina, proto jsou veškeré další informace o této konferenci dostupné anglické verzi našeho webu.

Pro více informací o již proběhlých expertních konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých konferencí naleznete zde.

O den dříve, 27.11.2014, pořádá Komora podniků komerční bezpečnosti ČR pod záštitou Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality konferenci expertní konferenci PREVENCE MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI NEJEN V PŮSOBNOSTI SEKTORU KOMEČNÍ BEZPEČNOSTI. Více informací o této konferenci naleznete zde.