Studentské konference

  11. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu: Výzva pro podání návrhů příspěvků   

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., PhD.) k podání návrhu příspěvků na jedenáctou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Vítáme návrhy příspěvků na všechna aktuální bezpečnostní témata.

Konference se uskuteční v pátek 5.4.2019 v budově Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00).

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 10.3.2019. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v druhé polovině března 2019.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny v recenzovaném e-sborníku, který bude publikován po skončení konference.

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.