Studentské konference

  11. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu   

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity upořádalo 5. dubna 2019 jedenáctou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata. Hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP, MU a dalších českých vysokých škol příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata. O konferenci v letošním roce projevil zájem menší počet studentů z České republiky i zahraničí, což lze však interpretovat i pozitivně – předchozí ročníky konference již umožnili studentům dostatečně se profilovat k prezentacím na etablovaných akademických konferencích v oboru. Celkem bylo předneseno šest příspěvků ve dvou panelech, přičemž potěšujícím trendem je každoročně se zvyšující kvalita většiny příspěvků.

Tisková zpráva

Program konference

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.