Studentské konference

  10. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu: Výzva pro podání návrhů příspěvků   

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty a studentky všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na desátou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata: boj proti terorismu a extremismu, post-konfliktní rekonstrukce, proliferace zbraní hromadného ničení, pirátství, hybridní války, kybernetická bezpečnost a genderová bezpečnost. Uvítáme také návrhy příspěvků na další relevantní bezpečnostní témata.

Konference se uskuteční v pátek 27.4.2018 v budově Metropolitní univerzity Praha (Prokopova 100/16, Praha 3 – Žižkov, 130 00). Účast na konferenci je bezplatná.

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 12.3.2018. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři a autorky vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v druhé polovině března 2018.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou v případě úspěšného recenzního řízení zveřejněny ve sborníku, který bude publikován po skončení konference. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě naleznete níže.

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.