Publications

Publications of the Center for Security Studies

 • Tomáš Kučera. The Military and Liberal Society: Societal–Military Relations in Western Europe. London, New York: Routledge, 2018.
 • Jan Ludvík. Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History. London, New York: Routledge, 2017.
 • Nik Hynek. “Re-visioning morality and progress in the security domain: insights from humanitarian prohibition politics.” International Politics, 2017, e-first publication.  více zde/click here
 • Oldřich Bureš. “EU’s Response to Foreign Fighters: New Problem, Old Challenges?” Terrorism and Political Violence, 2018, e-first publication.  více zde/click here
 • Tomáš Kučera. “What European army? Alliance, security community or postnational federation.” International Politics. 2017, e-first publication. více zde/click here
 • Sergey Radchenko & Bernd Schaefer. “‘Red on White’: Kim Il Sung, Park Chung Hee, and the Failure of Korea’s Reunification, 1971–1973”, Cold War History, 2017, 17, no. 3,  259-277.” více zde/click here
 • Aleš Karmazín. “Vytváření čínského snu: Proměna čínské modernity a zahraniční politiky.” Mezinárodní vztahy, 2017, 52, no. 4, v tisku.
 • Anna Gromilova, “Promoting Cyber Security: Estonia and Latvia as Norm Setters.” Analele UniversităŃii din Craiova. Istorie, 2017, 22, no. 1, 127-138.
 • Alice D. Ba. “In Pursuit of an Asian Infrastructure Investment Bank: The Politics and Geopolitics of a Chinese Bank,” in Institutional Evolution in the Asia Pacific: Security-Economic Nexus. Steven B. Rothman, Utpal Vyas, Yoichiro Sato, eds. (London, Routledge), 29-45.
 • Michal Kolmaš. “China’s Approach to Regional Cooperation.” China Report, 2016, 52, no. 3, 192-210. více zde/click here
 • Michal Kolmaš. “Japan and the Kyoto Protocol: reconstructing ‘proactive’ identity through environmental multilateralism.” The Pacific Review, e-first publication. více zde/click here
 • Tomáš Karásek. “Sledování posunů ve strategické kultuře: Analýza protipovstaleckého boje jako vzestupu strategické subkultury.” Obrana a strategie, 2016, 16, no. 1, 109-128. více zde/click here
 • Nik Hynek. “Regime Theory as IR Theory: Reflection on the Three Waves of ‘Isms.’“ Accepted for publication in Central European Journal on International and Security Studies, 2017.
 • Oldřich Bureš, Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015 více zde/click here
 • Radana Makariusová, Globální vládnutí a nestátní aktéři, Aleš Čeněk, Plzeň, 2015 více zde/click here
 • Oldřich Krulík, Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích, Aleš Čeněk, Plzeň, 2015 více zde/click here
 • Zdeněk Ludvík, “Teritoriálně ukotvený islamistický nestátní aktér využívající násilí a otázka regulace systémové anarchie.” Vojenské rozhledy, 2015, 56, no. 3, 62-80 více zde/click here
 • Oldřich Bureš, “Ten Years of EU’s Fight against Terrorist Financing: A Critical Assessment.” Intelligence and National Security, 2015, 30, no. 2, 207–233 více zde/click here
 • Francesco Giumelli, “Understanding United Nations Targeted Sanctions: An Empirical Analysis.” International Affairs, 2015, 91, no. 6, 1351–1368 více zde/click here
 • Oldřich Bureš, “Political Corporate Social Responsibility: Including High Politics?.” Journal of Business Ethics, 2015, 129, no. 3, 689–703 více zde/click here
 • Petr Juříček, “Analýza využití PPP projektů v penitenciární praxi.” Veřejné zakázky a PPP projekty, 2015, 7, no. 4, 56-68 více zde/click here
 • Smetana, Jan. “Uprchlická krize a možnosti řešení: pohled z „druhé strany“.” In konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2015, téma Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“, 2.10.2015 více zde/click here
 • Francesco Giumelli and Cusumano, Eugenio, “Normative Power under Contract? Commercial Support to European Crisis Management Operations.” International Peacekeeping, 2014, 21, no. 1, 1–19 více zde/click here
 • Krulík, Oldřich and Krulíková, Zuzana, “Framework of Business in Private Security: Bulgaria.” Central European Journal on International and Security Studies, 2014, 8, no. 3, 48-69. více zde/click here
 • Ludvík, Zdeněk, “Stát a jeho vytěsnění alternativní autoritou.” Obrana a strategie, 2014, 14, no. 2, 17-34. více zde/click here
 • Krulík, Oldřich, “Zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku: Rakousko.” Security magazín. 2014, 20, no. 5, s. 20-22 více zde/click here
 • Juříček, Petr, “Efektivita privatizace vězeňského systému z pohledu výkonu služby.” Security magazín. 2014, 20, no. 6, s. 53-54 více zde/click here
 • Makariusová, Radana, “Působnost privátních bezpečnostních firem na Ukrajině – „záhada“ Rusko-ukrajinského konfliktu.” Security magazín. 2014, 20, no. 6, s. 51-52 více zde/click here
 • Jan Smetana. Ozbrojené síly baltských států a jejich vývoj od pádu Sovětského svazu. Doktríny 2/2013. více zde/click here
 • Jan Smetana. Afghánská národní armáda: Skutečná síla nebo jen alibi?. Mezinárodní politika 10,2013. více zde/click here
 • Jan Smetana. Analýza francouzské operace v Mali. Mezinárodní politika 3, 2014. více zde/click here
 • Oldřich Bureš, Private Security Companies in the Czech Republic: Rearticulating the Security Field and Transforming Politics. Security Dialogue 45, no. 1 (2014), s. 81-98. více zde/click here
 • Oldřich Bureš, Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change 60, no. 4 (2013): 429-455. více zde/click here
 • Francesco Giumelli, Beyond Intergovernmentalism: The Europeanization of Restrictive Measures? Journal of Contemporary European Research 9, no. 3 (2013): 390-405. více zde/click here
 • Oldřich Bureš, Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58. více zde/click here
 • Oldřich Bureš, Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18. více zde/click here
 • Oldřich Bureš, Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31. více zde/click here
 • Vendula Nedvědická, Potenciál využití soukromých vojenských a bezpečnostních společností nevládními organizacemi. Středoevropské politické studie XV, č. 2-3 (2013): on-line. více zde/click here
 • Radana Makariusová and Zdeněk Ludvík, The Role of Non-State Actors in the 2011 Libyan Conflict. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 3-4 (2012): 244-268. více zde/click here
 • Oldřich Bureš et al. Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti. Praha: GRADA, 2013. více zde/click here
 • Sborník ze studentské konference Bezpečnost v době neklidu více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change (2013): forthcoming. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31. více zde/click here
 • Robert Fischer, Europäisierung von Migration und Sicherheit – Die Schengen Acqis im Spannungsfeld von Rechtsangleichung und Fragmentierung, In: Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2012/2013, Frankfurt a.M., S. 439 ff. více zde/click here
 • Jan Smetana. Americké ozbrojené síly a jejich strukturální proměny od konce bipolárního systému. Doktríny 2/2012. on-line. více zde/click here
 • Tomáš Šmíd. Hrot kopí a české soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti. Středoevropské politické studie, č.4 (2012): více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety of Duplicity by Abundance? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
 • Jan Smetana. L´union du Maghreb Arabe: Skutečná cesta k pokroku nebo jen papírová instituce? Politické vedy 3/2012: 202-215. více zde/click here
 • Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část II), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 4 (2012): 69-82. více zde/click here
 • Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část I), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 3 (2012): 125-136. více zde/click here
 • Veronika Bílková, Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních služeb společností. Právní rozhledy , č. 13-14 (2012): 483-489. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Private Security Companies in the Czech Republic: An Exploratory Analysis. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 2 (2012), 49-68. více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
 • 2012 Annual student conference proceedings in Czech only. více zde/click here
 • Raimonda Nováčková, Analýza protiteroristické politiky Velké Británie s využitím konceptu europeizace.Středoevropské politické studie 1 (2012). více zde/click here
 • Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety or Duplicity by Abundance? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here
 • Oldřich Bureš a Vendula Nedvědická:Soukromé vojenské společnosti: Staronoví aktéři mezinárodního politického systému. Aleš Čeněk, 2011. více zde/click here
 • Radana Makariusová. „The Dark and Bright Aires of Non-State Actors: An Evaluation.“ Central European Journal of International and Security Studies 5, no. 2 (2011),220234. více zde/click here
 • Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Komparace využití soukromých vojenských společností administrativami Georgie W. Bushe a Baracka Obamy.“ Obrana and Strategie 2, no. 2 (2011): 111-134. více zde/click here
 • Francesco Giumelli: Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War (ECPR Press, 2011, ISBN 9781907301209) více zde/click here
 • Bohuslav Pernica, „Zapojování civilního sektoru do činnosti ozbrojených sil: Vojensko-správní a vojensko-průmyslový komplex.“ Vojenské rozhledy 20, no. 2 (2011): 10-113. více zde/clcik here
 • Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Historie soukromých vojenských společností.“ Vojenské rozhledy 20, no. 3 (2011): 76-93. více zde/click here
 • 2011 Annual Student Conference proceedings in Czech only. více zde/click here
 • Oldrich Bures: EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? (Ashgate 2011, ISBN 978-1-4094-1123-9).
  Kniha je finálním výstupem z dlouhodobého grantu Grantové agentury České republiky č. 407/08/P016 a na její přípravě se podílelo i několik výzkumných asistentů C4SS z řad studentů MUP. více zde/click here
 • Jan Smetana. Afghánistán: Skutečná realita. Vojenské rozhledy 19, no. 4 (2010): 100-107 více zde/click here
 • 2010 Annual Student Conference proceedings in Czech only. více zde/click here
 • Europe at Sixty experts’ conference 2009:
  Selected papers were published in the special issue of the Central European Journal of International and Security Studies, volume 4, issue 1. více zde/click here
 • Bezpečnostní dialog 10/20:
  PowerPoint presentations in Czech only. více zde/click here
 • Europe at Sixty experts’ conference:
  Keynote opening speech by Mojmir Hampl
  Vice-Governor of Czech National Bank více zde/click here
 • Oldřich Bureš “Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? [How to Regulate Private Military Companies?]” Mezinárodní vztahy 44, no. 4 (2009), 85-107. více zde/click here
 • First Annual Student Conference Proceedings: Current Security Threats in Europe více zde/click here