Setkání s příslušníkem Úřadu pro zahraniční styky a informace, 4.12.2017, od 16:00

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity, společně s Úřadem pro zahraniční styky a informace, pořádá dne 4. prosince 2017 od 16:00 hod v učebně 305 (budova Strašnice) setkání s příslušníkem této  české zpravodajské služby. Na setkání bude představen

ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE

  1. Jeho postavení v rámci bezpečnostního systému České republiky
  2. Rámcové vymezení jeho činností.

Dále budou nabídnuty možnosti uplatnění absolventů Metropolitní univerzity Praha v rámci služby

  1. Podmínky, za jakých se může občan ČR ucházet o přijetí do služebního poměru
  2. Oblasti a činnosti, ve kterých služba nabízí volná místa
  3. Přijímací řízení, aneb co čeká každého uchazeče před přijetím.

Prezentace by měla probíhat formou dialogu a představitel ÚZSI bude odpovídat na Vaše dotazy, které neohrozí chráněné zájmy úřadu v rámci utajovaných informací.

Před setkáním můžete pro lepší představu navštívit oficiální webové stránky úřadu www.uzsi.cz

Akce je určená pro studenty se státní příslušností České republiky.