Ozbrojené konflikty v Myanmaru, 17.5.2019 od 10:30

Ozbrojené konflikty v Myanmaru

Host: Mgr. Michal Kouřil

Kdy: 17. května 2019 od 10:30

Kde: Učebna č. 205, budova MUP ve Strašnicích, Dubečská 900/10, Praha 10

Vstup je volný, registrace není nutná.

Abstrakt:
Prezentace představí vývoj ozbrojených konfliktů od jejich počátků po konci 2. světové války až po současnost. Důraz bude kladen na motivace vybraných aktérů konfliktu, především z hlediska ilegálního obchodu s drogami. Cílem prezentace je posluchače seznámit jak s historickým vývojem, tak  i současnými konflikty, které z mediálního pohledu často stojí ve stínu uprchlické krize tzv. Rohingů, kteří uzurpují pozornost většiny sdělovacích prostředků.

Přednáška je jedním z výstupů projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha“, jež autor absolvoval jako hostující výzkumný pracovník na Thammasat University v Bangkoku.