Výzva k podání návrhů příspěvků na studentskou konferenci – deadline 12.3.2018

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity srdečně zvou studentky a studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na desátou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Více informací zde.