Publications

Publications of the Center for Security Studies

11.1.2016

Oldřich Bureš, Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015

více zde/click here
11.1.2016

Radana Makariusová, Globální vládnutí a nestátní aktéři, Aleš Čeněk, Plzeň, 2015

více zde/click here
11.1.2016

Oldřich Krulík, Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích, Aleš Čeněk, Plzeň, 2015

více zde/click here
11.1.2016

Zdeněk Ludvík, “Teritoriálně ukotvený islamistický nestátní aktér využívající násilí a otázka regulace systémové anarchie.” Vojenské rozhledy, 2015, 56, no. 3, 62-80

více zde/click here
11.1.2016

Oldřich Bureš, “Ten Years of EU’s Fight against Terrorist Financing: A Critical Assessment.” Intelligence and National Security, 2015, 30, no. 2, 207–233

více zde/click here
11.1.2016

Francesco Giumelli, “Understanding United Nations Targeted Sanctions: An Empirical Analysis.” International Affairs, 2015, 91, no. 6, 1351–1368

více zde/click here
11.1.2016

Oldřich Bureš, “Political Corporate Social Responsibility: Including High Politics?.” Journal of Business Ethics, 2015, 129, no. 3, 689–703

více zde/click here
11.1.2016

Petr Juříček, “Analýza využití PPP projektů v penitenciární praxi.” Veřejné zakázky a PPP projekty, 2015, 7, no. 4, 56-68

více zde/click here
7.12.2015

Smetana, Jan. “Uprchlická krize a možnosti řešení: pohled z „druhé strany“.” In konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2015, téma Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“, 2.10.2015

více zde/click here
9.2.2015

Francesco Giumelli and Cusumano, Eugenio, “Normative Power under Contract? Commercial Support to European Crisis Management Operations.” International Peacekeeping, 2014, 21, no. 1, 1–19

více zde/click here
9.2.2015

Krulík, Oldřich and Krulíková, Zuzana, “Framework of Business in Private Security: Bulgaria.” Central European Journal on International and Security Studies, 2014, 8, no. 3, 48-69.

více zde/click here
9.2.2015

Ludvík, Zdeněk, “Stát a jeho vytěsnění alternativní autoritou.” Obrana a strategie, 2014, 14, no. 2, 17-34.

více zde/click here
9.2.2015

Krulík, Oldřich, “Zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku: Rakousko.” Security magazín. 2014, 20, no. 5, s. 20-22

více zde/click here
9.2.2015

Juříček, Petr, “Efektivita privatizace vězeňského systému z pohledu výkonu služby.” Security magazín. 2014, 20, no. 6, s. 53-54

více zde/click here
9.2.2015

Makariusová, Radana, “Působnost privátních bezpečnostních firem na Ukrajině – „záhada“ Rusko-ukrajinského konfliktu.” Security magazín. 2014, 20, no. 6, s. 51-52

více zde/click here
10.3.2014

Oldřich Bureš, Private Security Companies in the Czech Republic: Rearticulating the Security Field and Transforming Politics. Security Dialogue 45, no. 1 (2014), s. 81-98.

více zde/click here
18.1.2014

Oldřich Bureš, Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change 60, no. 4 (2013): 429-455.

více zde/click here
18.1.2014

Francesco Giumelli, Beyond Intergovernmentalism: The Europeanization of Restrictive Measures? Journal of Contemporary European Research 9, no. 3 (2013): 390-405.

více zde/click here
18.1.2014

Oldřich Bureš, Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58.

více zde/click here
18.1.2014

Oldřich Bureš, Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18.

více zde/click here
18.1.2014

Oldřich Bureš, Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31.

více zde/click here
18.1.2014

Vendula Nedvědická, Potenciál využití soukromých vojenských a bezpečnostních společností nevládními organizacemi. Středoevropské politické studie XV, č. 2-3 (2013): on-line.

více zde/click here
18.1.2014

Radana Makariusová and Zdeněk Ludvík, The Role of Non-State Actors in the 2011 Libyan Conflict. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 3-4 (2012): 244-268.

více zde/click here
23.9.2013 Oldřich Bureš et al. Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti. Prague: GRADA, 2013. více zde/click here
4.9.2013 Sborník ze studentské konference Bezpečnost v době neklidu více zde/click here
15.8.2013 Oldřich Bureš. Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change (2013): 429-455. více zde/click here
31.7.2013 Oldřich Bureš. Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58. více zde/click here
31.6.2013 Oldřich Bureš. Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18. více zde/click here
31.5.2013 Oldřich Bureš. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31. více zde/click here
11.3.2013 Robert Fischer, Europäisierung von Migration und Sicherheit – Die Schengen Acqis im Spannungsfeld von Rechtsangleichung und Fragmentierung, In: Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2012/2013, Frankfurt a. M., S. 439 ff. více zde/click here
7.1.2013 Jan Smetana. Americké ozbrojené síly a jejich strukturální proměny od konce bipolárního systému. Doktríny 2/2012. on-line. více zde/click here
6.1.2013 Tomáš Šmíd. Hrot kopí a české soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti. Středoevropské politické studie, č.4 (2012): více zde/click here
31.12.2012 Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety of Duplicity by Abundance? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here
31.12.2012 Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
31.12.2012 Jan Smetana. L´union du Maghreb Arabe: Skutečná cesta k pokroku nebo jen papírová instituce? Politické vedy 3/2012: 202-215. více zde/click here
31.12.2012 Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část II), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 4 (2012): 69-82. více zde/click here
12.12.2012 Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část I), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 3 (2012): 125-136. více zde/click here
12.10.2012 Veronika Bílková, Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních služeb společností. Právní rozhledy , č. 13-14 (2012): 483-489. více zde/click here
12.10.2012 Oldřich Bureš. Private Security Companies in the Czech Republic: An Exploratory Analysis. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 2 (2012), 49-68. více zde/click here
12.10.2012 Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
7.10.2012 2012 Annual student conference proceedings in Czech only. více zde/click here
3.3.2012 Raimonda Nováčková, Analýza protiteroristické politiky Velké Británie s využitím konceptu europeizace. Středoevropské politické studie 1 (2012). více zde/click here
7.10.2012 Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety or Duplicity by Abundance? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here
23.12.2011 Oldřich Bureš a Vendula Nedvědická: Soukromé vojenské společnosti: Staronoví aktéři mezinárodního politického systému. Aleš Čeněk, 2011. více zde/click here
15.12.2011 Radana Makariusová. The Dark and Bright Aires of Non-State Actors: An Evaluation. Central European Journal of International and Security Studies 5, no. 2 (2011), 220234. více zde/click here
15.12.2011 Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Komparace využití soukromých vojenských společností administrativami Georgie W. Bushe a Baracka Obamy.“ Obrana and Strategie 2, no. 2 (2011): 111-134. více zde/click here
4.12.2011 Francesco Giumelli: Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War. ECPR Press, 2011. více zde/click here
18.9.2011 Bohuslav Pernica, „Zapojování civilního sektoru do činnosti ozbrojených sil: Vojensko-správní a vojensko-průmyslový komplex.“ Vojenské rozhledy 20, no. 2 (2011): 10-113. více zde/clcik here
18.9.2011 Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Historie soukromých vojenských společností.“ Vojenské rozhledy 20, no. 3 (2011): 76-93. více zde/click here
2.9.2011 2011 Annual Student Conference proceedings in Czech only. více zde/click here 
1.3.2011

Oldrich Bures: EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? (Ashgate 2011, ISBN 978-1-4094-1123-9).

více zde/click here
12.12.2010 Jan Smetana. Afghánistán: Skutečná realita. Vojenské rozhledy 19, no. 4 (2010): 100-107 více zde/click here
10.7.2010 2010 Annual Student Conference proceedings in Czech only. více zde/click here
10.6.2009

Europe at Sixty experts’ conference 2009: Selected papers were published in the special issue of the Central European Journal of International and Security Studies, volume 4, issue 1.

více zde/click here
4.11.2009 Bezpečnostní dialog 10/20:
PowerPoint presentations in Czech only.
více zde/click here
30.1.2009 Europe at Sixty experts’ conference:
Keynote opening speech by Mojmir Hampl Vice-Governor of Czech National, Bank
30.1.2009 Oldřich Bureš “Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? [How to Regulate Private Military Companies?]” Mezinárodní vztahy 44, no. 4 (2009), 85-107.
4. 4. 2009 First Annual Student Conference Proceedings: Current Security Threats in Europe