Join us on Facebook Follow us on Twitter Join us on LinkedIn RSS (Rich Site Summary) English
 

Student Conference

Výzva pro podání návhů příspěvků na šestou výroční studentskou konferenci

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, Centrum pro bezpečnostní a strategická studia a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na šestou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata: boj proti terorismu a extremismu, post-konfliktní rekonstrukce, proliferace zbraní hromadného ničení, pirátství. Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata. Konference se uskuteční v pátek 25.4.2014 v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3, 130 00).

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 7.3.2014. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje.

Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem koncem března 2014. Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny ve sborníku, který bude publikován po skončení konference. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě jsou přispěvovatelům upřesněny v níže uvedených odkazech. Deadline pro odevzdání písemných verzí příspěvků je totožný s datem konání konference, tj. 25.4.2014. Později zaslané příspěvky nebudou k publikaci přijaty.

Účast na konferenci je zdarma. Elektronická registrace neprezentujících účastníků konference bude zahájena koncem března 2014 na www.c4ss.cz

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.