Join us on Facebook Follow us on Twitter Join us on LinkedIn RSS (Rich Site Summary) English
 

Center for Security Studies Movie Nights

Publikace Centra bezbečnostních studií

Publications of the Center for Security Studies

18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Oldřich Bureš, Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change 60, no. 4 (2013): 429-455. (ISI Impact Factor in 2013: not available until June 2014).

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Francesco Giumelli, Beyond Intergovernmentalism: The Europeanization of Restrictive Measures? Journal of Contemporary European Research 9, no. 3 (2013): 390-405.

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Oldřich Bureš, Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58.

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Oldřich Bureš, Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18.

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Oldřich Bureš, Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31.

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Vendula Nedvědická, Potenciál využití soukromých vojenských a bezpečnostních společností nevládními organizacemi. Středoevropské politické studie XV, č. 2-3 (2013): on-line.

více zde/click here
18.1.2014

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti:
Radana Makariusová and Zdeněk Ludvík, The Role of Non-State Actors in the 2011 Libyan Conflict. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 3-4 (2012): 244-268.
(Note: this journal was listed in SCOPUS as of 2013 but this article was in the end published in the last double issue in 2012)

více zde/click here
23.9.2013

Centrum bezpečnostních studií MUP Vás zve na křest knihy Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti, kterou právě vydalo nakladatelství GRADA a která je dalším publikačním výstupem z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby.
KDY: středa 16.10.2013 od 18:00 do 20:00
KDE: půda budovy MUP na Žižkově, Prokopova 16, Praha 3, 130 00.
Vstup je volný, REGISTRACE JE NUTNÁ z důvodu zajištění přiměřeného množství vína a občerstvení. REGISTRACE krátkým e-mailem na: bures@c4ss.cz

více zde/click here
4.9.2013 Sborník ze studentské konference Bezpečnost v době neklidu více zde/click here
15.8.2013 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? Crime, Law, Social Change (2013): forthcoming. více zde/click here
31.7.2013 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Vliv soukromých bezpečnostních společností na vnímání bezpečnosti v České republice. [Impact of Private Security Companies on the Perceptions of Security in the Czech Republic]. Bezpečnostní teorie a praxe, no. 2 (2013): 47-58. více zde/click here
31.6.2013 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Inherentní funkce státu a oblasti další možné privatizace bezpečnosti v České republice [Inherent Governmental Functions and Areas of Further Security Privatization in the Czech Republic]. Obrana a strategie 13, no. 1 (2013): 5-18. více zde/click here
31.5.2013 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních bezpečnostních montáží [Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic]. Czech Journal of Political Science 20, no. 1 (2013), 4-31. více zde/click here
11.3.2013 Publikace externího spolupracovníka Roberta Fischera Europäisierung von Migration und Sicherheit - Die Schengen Acqis im Spannungsfeld von Rechtsangleichung und Fragmentierung, In: Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2012/2013, Frankfurt a.M., S. 439 ff. více zde/click here
7.1.2013 Publikace studenta Jana Smetany. Americké ozbrojené síly a jejich strukturální proměny od konce bipolárního systému. Doktríny 2/2012. on-line. více zde/click here
6.1.2013 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Tomáš Šmíd. Hrot kopí a české soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti. Středoevropské politické studie, č.4 (2012): více zde/click here
31.12.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety of Duplicity by Abundance? ? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here
31.12.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
31.12.2012 Publikace studenta Jana Smetany. L´union du Maghreb Arabe: Skutečná cesta k pokroku nebo jen papírová instituce? Politické vedy 3/2012: 202-215. více zde/click here
31.12.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část II), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 4 (2012): 69-82. více zde/click here
12.12.2012

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Krulík, Soukromé bezpečnostní služby v Pobaltí: Modely fungování ve třech malých státech Evropy (část I), Bezpečnostní teorie a praxe, č. 3 (2012): 125-136.

více zde/click here
12.10.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Veronika Bílková, Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních služeb společností. Právní rozhledy , č. 13-14 (2012): 483-489. více zde/click here
12.10.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Private Security Companies in the Czech Republic: An Exploratory Analysis. Central European Journal of International and Security Studies 6, no. 2 (2012), 49-68.    více zde/click here
12.10.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Private Actors in the Fight against Terrorist Financing: Efficiency versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism 35, no. 10 (2012): 712-732. více zde/click here
7.10.2012 Sborník vybraných příspěvků ze studentské konference pořádané C4SS a CBSS: Bezpečnost v době rozpočtových škrtu více zde/click here
3.3.2012 Publikace z intenrího grantu MUP č. MVES/3/2010 Protiteroristická politika EU a evropeizace národních protiteroristických politik vybraných členských států EU: Raimonda Nováčková, Analýza protiteroristické politiky Velké Británie s využitím konceptu europeizace. Středoevropské politické studie 1 (2012). více zde/click here
7.10.2012 Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš. Informal Counterterrorism Arrangements in Europe: Beauty by Variety or Duplicity by Abundance? Cooperation and Conflict 47, no. 4 (2012): 495-518. více zde/click here

23.12.2011

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Oldřich Bureš a Vendula Nedvědická: Soukromé vojenské společnosti: Staronoví aktéři mezinárodního politického systému (Aleš Čeněk, 2011).

více zde/click here

15.12.2011

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby: Radana Makariusová. „The Dark and Bright Aires of Non-State Actors: An Evaluation.“ Central European Journal of International and Security Studies 5, no. 2 (2011), 220-234. 

více zde/click here

15.12.2011

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby:
Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Komparace využití soukromých vojenských společností administrativami Georgie W. Bushe a Baracka Obamy.“ Obrana and Strategie 2, no. 2 (2011): 111-134.

více zde/click here

4.12.2011

New monograph by Dr. Francesco Giumelli: Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War (ECPR Press, 2011, ISBN 9781907301209)

více zde/click here

18.9.2011

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby:
Bohuslav Pernica, „Zapojování civilního sektoru do činnosti ozbrojených sil: Vojensko-správní a vojensko-průmyslový komplex.“ Vojenské rozhledy 20, no. 2 (2011): 10-113.

více zde/clcik here

18.9.2011

Publikace z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby:
Oldřich Bureš a Vendula Nedědická. „Historie soukromých vojenských společností.“ Vojenské rozhledy 20, no. 3 (2011): 76-93.

více zde/click here

2.9.2011

Sborník vybraných příspěvků z třetí studentské konference pořádané C4SS a CBSS: Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády

více zde/click here

1.3.2011

New monograph by Oldrich Bures:
EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? (Ashgate 2011, ISBN 978-1-4094-1123-9).
Kniha je finálním výstupem z dlouhodobého grantu Grantové agentury České republiky č. 407/08/P016 a na její přípravě se podílelo i několik výzkumných asistentů C4SS z řad studentů MUP.

více zde/click here

12.12.2010 Publikace studenta Jana Smetany. Afghánistán: Skutečná realita. Vojenské rozhledy 19, no. 4 (2010): 100-107 více zde/click here

10.7.2010

Sborník vybraných příspěvků z druhé studentské konference pořádané C4SS a CBSS: Globální bezpečnost v Obamové éře

více zde/click here

10.6.2009

Europe at Sixty experts' conference 2009:
Selected papers were published in the special issue of the Central European Journal of International and Security Studies, volume 4, issue 1.

více zde/click here

4.11.2009

Bezpečnostní dialog 10/20:
PowerPoint prezentace z jednotlivých přednášek

více zde/click here

30.1.2009


Europe at Sixty experts' conference:
Keynote opening speech by Mojmir Hampl
Vice-Governor of Czech National Bank

30.1.2009

Pomocné studentské vědecké síly: První odborná publikace s přispěním studentů: Oldřich Bureš “Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? [How to Regulate Private Military Companies?]” Mezinárodní vztahy 44, no. 4 (2009), 85-107.

4. 4. 2009

First Student Conference Proceedings: Current Security Threats in Europe