Join us on Facebook Follow us on Twitter Join us on LinkedIn RSS (Rich Site Summary) English
 

Untitled Document

Grant GAČR

Členové týmu Centra bezpečnostních studií se pod vedením doc. Bureše v letech 2011-2015 podílejí na řešení grantu P408-11-0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby uděleného Grantovou agenturou České republiky.

Hlavním cílem výzkumného projektu je analýza fenoménu privatizace bezpečnosti. Kromě zaměření na dosud méně probádané aspekty využití stovek soukromých bezpečnostních a vojenských společností se projekt bude zabývat dalšími oblastmi, ve kterých jsou privátní aktéři stále viditelnější a aktivnější, včetně boje proti financování terorismu, ochrany kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti atd. Analyzovány budou i stinné stránky privatizace bezpečnosti, které zahrnují zapojení různých producentů, prostředníků a přepravců do ilegálního obchodu se zbraněmi, diamanty a dalšími přírodními zdroji, ale i obvinění z porušování lidských práv a dalších ustanovení mezinárodního práva různými privátními bezpečnostními aktéry. Důležitým cílem projektu je proto i analýza právních, ekonomických a politických kladů a záporů možných rámců pro regulaci činnosti soukromých bezpečnostních aktérů. V neposlední řadě se také projekt bude věnovat teoretickým implikacím privatizace bezpečnosti, neboť je stále patrnější, že státy již nejsou jedinými poskytovateli vnitřní i vnější bezpečnosti.

Detailní popis projektu je k dispozici v anglické části našeho webu.

Publikační výstupy z grantu jsou k dispozici v sekci publikace našeho webu.