Join us on Facebook Follow us on Twitter Join us on LinkedIn RSS (Rich Site Summary) English
 

C4SS Aktivity

Naše hlavní aktivity

Kulaté stoly z bezpečnostními experty z praxe: Studenty identifikují experty, které chtějí vyslechnout a se kterými pak chtějí diskutovat.

Výzkumní asistenti: Studenti či absolventi MUP, kteří dobrovolně participující ve výzkumných projektech pedagogů Metropolitní univerzity Praha zabývajících se bezpečnostními tématy.

Studentská konference: Tým studentů MUP každoročně vybírá téma konference i názvy jednotlivých panelů. Studenti pak konferenci i organizují za pomoci pedagogů MUP, kteří vybírají příspěvky, které na konferenci nakonec zazní. V případě úspěšné konference a zájmu prezentujících studentů je po konferenci vyprodukován elektronický sborník s písemnou verzí přednesených příspěvků.

Expertní konference: Výroční odborná konference Centra zaměřená na aktuální téma mezinárodní bezpečnosti. Prezentující jsou přímo zváni organizátory a formou otevřeného call for papers. Studenti zajišťují propagaci konferenci a pomáhají s její organizací. V případě zájmu prezentujících expertů je po konferenci vydáván tištěný sborník s písemnou verzí přednesených příspěvků.

Web Centra: Primární verzí webu je anglická mutace, nicméně tato česká verze obsahuje základní informace o Centru a jeho nejnovějších aktivitách. Web připravují a administrují studenti MUP.

Filmové večery: Promítání zajímavých dokumentů a filmů s bezpečnostní tématikou spojených s prezentací na relevantní bezpečnostní téma dle promítaného dokumentu/filmu, která by měla rozproudit otevřenou diskuzi.

Vyzvané přednášky: Příležitostné přednášky předních zahraničních expertů na aktuální bezpečnostní témata.

Blog: Cílem externího blogu je vyvolat debatu o přístupu občanů České republiky a dalších členských států EU k soudobým bezpečnostním výzvám, zvláště ve vojenské oblasti.

Bezpečnostní dialog 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky: Cyklus přednášek předních českých akademických odborníků a expertů z praxe spojených s diskusí u „kulatého stolu“ s národní bezpečnostní komunitou, který bude probíhat během akademického roku 2009/2010 a 2010/2011. Cyklus pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.