Join us on Facebook Follow us on Twitter Join us on LinkedIn RSS (Rich Site Summary) English
 

Untitled Document

Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

Centrum bezpečnostních studií zahájilo činnost 1. ledna 2009. Orientuje se na studenty a absolventy MUP ve své organizaci i aktivitách, které v současné době zahrnují:

  • Výroční studentskou konferenci s panely na aktuální bezpečnostní témata
  • Výroční expertní konferenci na aktuální bezpečnostní témata
  • Pozice studentských pomocných vědeckých sil participujících ve výzkumných projektech pedagogů Metropolitní univerzity Praha zabývajících se bezpečnostními tématy
  • Diskusní kulaté stoly s odborníky z praxe
  • Blog s debatami na aktuální bezpečnostní témata
  • Certifikát bezpečnostních studií pro magisterské studenty MUP
Centrum si klade za cíl:
  1. Dát maximální prostor studentským aktivitám a iniciativám
  2. Propojit dosud izolované světy akademie a „reálného světa“, zejména skrze přednášky a debaty s bezpečnostními experty z praxe
  3. Přispět k větší a hlubší integrací studentů Metropolitní univerzity Praha studujících v anglickém programu International Relations and European Studies a studentů z dalších česky vyučovaných oborů, plus výměnných studentů programu Erasmus
  4. Realizovat co největší počet svých aktivit dvojjazyčně, přičemž angličtina je „neoficiálním“ pracovním jazykem Centra
Jestliže jste studentem či absolventem MUP a rád by jste se stal/a členem C4SS týmu, kontaktujte nás zde!